บาคาร่า ชาวนานอนข้างถนนในกทม. 42 วัน วอนทวงหนี้

บาคาร่า ชาวนานอนข้างถนนในกทม. 42 วัน วอนทวงหนี้

เป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้วที่ชาวนาทั่วประเทศไทยต้องหลับใหลอยู่ใต้ทางด่วน บาคาร่า ที่พลุกพล่านในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยช่วยแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกร จนถึงขณะนี้ ชาวนาจาก 36 จังหวัด ได้นอนใต้ทางด่วนพระราม 6 หน้ากระทรวงการคลังมา 42 คืนแล้ว

เกษตรกรขอให้โอนหนี้จากธนาคารกลางซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยสูงไปยังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งไม่คิดดอกเบี้ย คณะกรรมการกองทุนมีมติอนุมัติโอนหนี้เกษตรกรเมื่อสิบเดือนที่แล้วในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 แต่รัฐบาลยังไม่คืบหน้า

ปัญหาหนี้เกษตรกร

กองทุนระบุว่าเกษตรกร 50,621 รายอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้จากธนาคารของรัฐ 4 แห่ง โดยมีหนี้รวมกว่า 9.282 พันล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยจ่ายมากกว่า 6.813 พันล้านบาท

ชาริน ชาวนาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ ทำนาบนพื้นที่ 50 ไร่เดิมมาทั้งชีวิต เขายืมเงินเพื่อการเกษตร 1.5 ล้านบาท และดอกเบี้ยของเขาคำนวณได้ประมาณ 100,000 บาทต่อปี ชรินทร์อธิบายว่าเกือบปีแล้วเขาขาดทุนจริงเพราะการชำระหนี้ แต่ถ้าเขาหยุดทำนา ธนาคารจะถือว่าเขาเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกริบที่ดินของเขา

“ถ้าหนี้ของเราอยู่กับธนาคาร อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ถ้าหนี้อยู่กับกองทุนดอกเบี้ยจะหยุดทันที หากไม่มีดอกเบี้ย เราก็ไม่ต้องกังวล เพราะที่ดินของเราจะไม่ถูกริบหรือขาย เมื่อเราชำระค่างวดเต็มจำนวนแล้ว ที่ดินจะคืนให้เรา นี่เป็นโอกาสเดียวของเราที่จะอยู่รอด”

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการกองทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ได้มีมติอนุมัติโอนหนี้เกษตรกรจากธนาคารของรัฐเข้ากองทุนที่ยื่นต่อกระทรวงการคลังเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ยังไม่มีมติให้เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี, ตู้. โดยจะชำระหนี้เป็นงวดไม่มีดอกเบี้ย

กองทุนจะรับโอนหนี้เกษตรกรจากธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

จดหมายกองทุนถึงกระทรวงการคลังได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร หนังสือรับรองกระทรวงการคลังว่ากองทุนมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดการหนี้และเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ยังคงชำระหนี้ทุกปี 42 วันแห่งการประท้วงของชาวนา

22 มกราคม

กลุ่มเกษตรกรจาก 36 จังหวัดที่เรียกตัวเองว่า “เครือข่ายหนี้เกษตรกรแห่งประเทศไทย” รวมตัวกันใต้ทางพิเศษพระราม 6 หวังเร่งโอนหนี้เกษตรกรจากธนาคารของรัฐเข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้เสนอ ความคิดต่อรัฐบาลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ในวันต่อมา เกษตรกรได้ประท้วงไปที่สำนักงบประมาณ สำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงเกษตร และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เกษตรกรเข้าพบกระทรวงเกษตรเฉลิมชัยศรีอ่อน หลังจากการอภิปราย มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

24 กุมภาพันธ์ เฉลิมชัยส่งเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรี

7 มีนาคม ชาวนาเดินไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อเผชิญหน้ารองนายกรัฐมนตรีเพื่อรับคำตอบว่า “รองฯ เดินทางไปต่างประเทศแล้วจะกลับมา 12 มีนาคม 2565”

9 มีนาคม เกษตรกรยื่นคำร้อง change.org ลงนามโดยประชาชน 31,629 คน ต่อรัฐบาลผ่านชัยยศ จิราเมนตกรณ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง หลังจากได้รับหนังสือ ชัยยศ กล่าวว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับกรณีโอนหนี้เข้ากองทุนแล้ว และคาดว่าจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 22 มี.ค.

หากข้อเสนอของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 22 มี.ค. ถือว่า 42 คืนที่เกษตรกรนอนอยู่ตามท้องถนนประสบผลสำเร็จและเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรใน ประเทศไทย.

สธ.เร่งส่งยาส่งผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 3,500 ราย หลังจากผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 3,500 รายในเขตกรุงเทพฯ ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่บ้านได้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเร่งส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้พวกเขาทางไปรษณีย์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าจะใช้เวลาประมาณห้าวันสำหรับผู้ป่วยที่จะได้รับยาต้านไวรัสทางไปรษณีย์ หากอาการไม่รุนแรง

สปสช. ท่วมท้นด้วยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เรียกมันว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีการ โทรเข้า สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีการโทร 70,300 ครั้ง เลขาธิการกล่าวว่าในสัปดาห์นั้น สปสช. มีอาสาสมัครมากกว่า 400 คน แต่ตอนนี้เขาได้คัดเลือกเพิ่มแล้ว นอกเหนือจากจำนวนการโทรแล้ว เขายังกล่าวอีกว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับโทรศัพท์ซึ่งลงทะเบียนรับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแยกกันอยู่ด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกการแยกที่มีอยู่เต็ม บาคาร่า / 10 อันดับ